Dun Josef Mifsud | Direttur Spiritwali (Mhux residenti)

Dun Josef Mifsud ġie ordnat saċerdot fl-1 ta’ Lulju, 2007. L-ewwel ħidma pastorali tiegħu kienet fil-parroċċa ta’ Ħaż-Żabbar bħala Viċi-Kappillan. Fl-2010 nħatar Kappillan fil-parroċċa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, f’Birkirkara. Fl-2018 beda jservi ta’ Direttur Spiritwali (mhux residenti) fis-Seminarju, u fl-2019 l-Arċisqof Charles J. Scicluna nnominah Arċipriet tal-parroċċa tas-Siġġiewi.