L-Għid it-Tajjeb!

Dan huwal-lejl li fih Kristu

qered il-jasar tal-mewt

u qam rebbieħ fuq is-setgħat tal-ħażen.

 

Xi ħniena tal-għaġeb għoġbok turi magħna!

Xi mħabba u għożża liema bħalha,

biex tajt lil Ibnek stess għall-mewt

ħalli tifdi lil min kien ilsir!

 

(Silta mit-Tħabbira tal-Għid, attribwita lil S. Wistin u li titkanta f’Sibt il-Għid)