Għajnuniet għat-talb u għar-riflessjoni

Għajnuniet għat-talb u għar-riflessjoni

Waqt dan il-mument diffiċli u ta’ sagrifiċċji, il-komunità tas-Seminarju tissuġġerixxi dawn l-għajnuniet għat-talb u għar-riflessjonijiet tagħna:

Il-Bibbja:
http://www.laikos.org/BB20/bb20.html

Quddiesa, rużarju u ħsibijiet mill-isqfijiet tagħna kuljum:
https://knisja.mt/

Il-Liturġija tas-Sigħat, il-qari tal-Quddiesa, riflessjoni mill-qari tal-ġurnata u riflessjoni dwar il-qaddis tal-ġurnata (bl-Ingliż):
http://us.magnificat.net/flipbook/HTML/index.php#!VVMjMiMyMDIwIzEzMjIxNDY4

L-Evanġelju tal-ġurnata u riflessjoni (bl-Ingliż):
https://www.sacredspace.ie/daily-prayer

Biċċa xogħol tal-arti u riflessjoni dwarha marbuta mal-Evanġelju tal-jum:
https://christianart.today/

Ħsibijiet mill-Evanġelju tal-Ħadd (bl-Ingliż):
https://blog.bible/bible-engagers-blog?_ga=2.123638222.471658165.1584523684-875875817.1584523684

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2020:
http://laikos.org/fr1_messagg_randan_2020.htm
(bl-Ingliż: http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/lent/documents/papa-francesco_20191007_messaggio-quaresima2020.html)

Eżerċizzji tar-Randan (bit-Taljan), La Pietra scartata dai costruttori, minn Don Luigi Maria Epicoco:
https://www.youtube.com/watch?v=upAz6zQIx5A

Nirringrazzjaw ukoll lil dawk kollha li bil-ħidma tagħhom qegħdin joffru servizzi differenti għas-saħħa u għall-bżonnijiet tal-oħrajn, u nibqgħu nitolbu għalihom.