Mument ta’ rivelazzjoni (Mt 21:1-11)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

B’dan ir-rakkont nidħlu fil-Ġimgħa Mqaddsa. Il-ġimgħa li ġġib fi tmiemha l-ħajja ta’ Ġesù bil-mewt tiegħu imma li twassal għall-qawmien mill-mewt. Għad-dħul tiegħu fil-belt ta’ Ġerusalemm Ġesù jagħżel il-mument meta l-belt tkun miżgħuda bil-pellegrini li ta’ kull sena kienu jaslu fiha biex hemm jiċċelebraw l-Għid. Ġesù jirkeb fuq il-ħmara biex jidħol fil-belt ta’ Ġerusalemm. Biex nifhmu aktar dan il-ġest ta’ Ġesù nirreferu għal passaġ fejn...

Read More

Il-misteru li jseħħ fis-skiet

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Il-Misteru tal-Inkarnazzjoni sa mill-bidu tiegħu huwa misteru li jseħħ fis-skiet, mistur minn għajnejn in-nies, magħruf biss min-nies umli u ċkejkna. Jaf il-bidu tiegħu f’Nażaret, raħal ċkejken u minsi. L-ewwel aħbar tasal lil Marija, ix-xebba umli, li tagħti l-kunsens tagħha fis-skiet ta’ darha. Ġużeppi jilqa’ dan il-misteru hekk kif tħabbar lilu b’ħafna umiltà fis-silenzju tal-qalb tiegħu. Lir-rgħajja ta’...

Read More

Impenn leali u diżinteressat (Lq 17:5-10)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

F’kapitlu 17 Ġesù jibda biex jagħti xi twissijiet fosthom kif nuru stima lejn min hu ċkejken, kif naġixxu ma’ min ikun fl-iżball u r-reponsabbiltà li għandu jkollna ta’ xulxin. Jgħallem kif wieħed għandu jilqa’ bi gratitudni dak li jirċievi mingħand ħaddieħor. Fi kliem ieħor, Ġesù jgħallimna kif ngħixu f’komunità u nkunu bennejja tas-Saltna tiegħu. Dawn it-twissijiet jitolbu impenn, u għalhekk fl-ewwel parti ta’ din is-silta (vv. 5-6) naraw...

Read More

Is-Sitt Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Fid-diskors tal-Muntanja Ġesu’ jasal f’mument fejn jidħol aktar fil-fond fil-mod kif huwa jħares lejn il-liġi. Għal-Lhud, b’mod speċjali il-Fariżej u l-Kittieba, l-osservanza u l-ħarsien tal-Liġi mgħoddija lilhom minn Mose’ kienet ħaġa meqjusa qaddisa u indispensabbli fil-ħajja reliġjuża tagħhom. Jekk trid turi li inti prattikanti fil-fidi kien meħtieġ li tosserva dak li hemm preskritt fil-liġi kemm jista’ jkun b’mod rigoruż. Fid-diskors tiegħu...

Read More