Adam Baldacchino, fit-tieni sena

Huwa fejn nitgħallem kif inħobb.

Anis Riahi, fl-ewwel sena

Familja li fiha tkompli tiskopri s-sejħa ta’ Alla – qatt waħdek imma dejjem flimkien.

Knisja?

Mingħajr ma kont konxju mill-ħassieb wara din il-kwotazzjoni, għaraft li f’sentenza ingħatat realtà tal-Knisja b’viżjoni għall-ġejjieni.

Wherever we see the Word of God purely preached and heard, there a church of God exists, even if it swarms with many faults.

Din il-frażi minn Kalvinu, tagħtini viżjoni ta’ x’inhi Knisja u b’liema mod Alla qed isejjaħli biex nimxi f’dan il-proċess tas-Sinodu li l-Knisja qed issejħilna nagħmlu flimkien.

Tielet Ħadd ta’ Matul is-Sena

EVANĠELJU Lq 1:1-4; 4:14-21
Bidu tal-Evanġelju Mqaddes skont San Luqa

Bosta kienu dawk li ħadu f’idejhom ix-xogħol li jiġbru bl-ordni f’rakkont wieħed il-ġrajja li seħħew fostna, kif għaddewhom lilna dawk li sa mill-bidu rawhom b’għajnejhom stess u saru ministri tal-Kelma. Hekk ukoll jien, għażiż Teofilu, wara li bir-reqqa kollha qgħadt infittex it-tagħrif dwar kulma ġara sa mill-bidu nett, deherli li għandi niktiblek kollox ħaġa b’ħaġa, biex tagħraf sewwa l-verità sħiħa dwar…

“Ara se nġedded kollox” (Apok. 21:5)

Dan il-vers mill-Ktieb tal-Apokalissi, attribwit lil San Ġwann l-Evanġelista, kien il-fulkru tal-irtir li permezz tiegħu nfetħet is-sena seminaristika 2021-2022. L-irtir ġie mmexxi mill-Prof. Edward Warrington, direttur spiritwali maċ-Ċentru tal-Ispiritwalità Injazjana u professur fl-Università ta’ Malta fil-Fakultà tal-Ekonomija, Immaniġġjar u Kontabilità.

F’10 sessjonijiet, Warrington stedinna biex nagħmlu dan il-vjaġġ ma’ San Ġwann, pass pass permezz tal-kapitli li nsibu f’dan il-Ktieb. Irtir, li permezz ta’ diversi temi, sejjaħ lill-komunità biex tidħol f’kontemplazzjoni,…