Spiritual Reflections on Love and Unity in the Johannine Community

This public free lecture takes place on Tuesday, 6th February 2018 at the Seminary Library, Rabat at 6 pm.

Prof. Kowalski will explain how while the author of John’s gospel narrates the Jesus’ story with reduced vocabulary, nonetheless he does so with spiritual depth and highly reflected theology. The author accompanies his addressees on a mystagogical path to Jesus, the Messiah and Son of God. As mystagogical teacher, he is able to direct his readers and listenersthroughout the centuries to…

X’inhu l-Milied?

Bi preparazzjoni għall-Milied nistiednukom taraw dan il-‘feature’ imħejji mill-Grupp Animazzjoni Spiritwali. Nixtiequlkom Milied qaddis u sena mimlija riżq.

It-Tielet Ħadd tal-Avvent: ‘Jixhed’

Talba

Għażiż Ġesù, għini biex inxerred il-fwieħa tiegħek kull fejn immur.
Fawwar il-qalb tiegħi bl-ispirtu u l-ħajja tiegħek.
Idħol ġewwa fija u ħu kontroll tiegħi innifsi kollni kemm jien,
b’mod li l-ħajja tiegħi tkun tirrifletti lilek biss.

Iddi minn ġo fija, kun ġo fija innifsi b’mod
li kull persuna li niġi f’kuntatt magħha
tħoss il-preżenza tiegħek ġo fija.
Ħalli jħarsu u jaraw mhux aktar lili, imma lilek biss!

Ibqa’ miegħi, ħalli nsir niddi bħalma tiddi Inti,
ħalli b’hekk insir dawl għall-oħrajn.
Id-dawl, O Ġesù, ikun ġej kollu minnek, xejn ma…

Lectio kull ġimgħa

Bħala seminaristi u animaturi, ser inkunu qiegħdin nippreparaw Lectio Divina tal-Evanġelju tal-Ħadd. Jekk inti interessat li tifhem aħjar u tesperjenza verament l-Kelma ta’ Alla, nistednuk biex iżżomm għajnejk fuq il-paġna tagħna ta’ Facebook u tabbona fin-newsletter billi timla d-dettalji hawn taħt.

 

 

Jekk għandek kurżita xi tfisser Lectio Divina, nistednuk taqra dan id-dokument li qed nisselfuh minn laikos.org, artiklu miktub minn Patri Anthony Cilia.

 

Daħla

L-eżerċizzju tal-Lectio Divina huwa l-għarfien u t-twettiq bl-għemil tar-rieda ta’ Alla permezz tal-Kotba Mqaddsa.

It-terminu Lectio…

Call for Chief Executive Officer

 

For more details please refer to this document

It-Tieni Ħadd tal-Għid

Nixtieq li flimkien nimmaġinaw il-kommossjoni meta d-dixxipli reġgħu lemħu lil Ġesu. Nimmaġina lil Pietru jgħajjat u jitkaża: X’għidtlek? Qed tara kif kelli raġun? Imbasta merejtni!

Però Ġesu ma jaħmilx jara lid-dgħajjef f’kantuniera. Għalhekk nimmaġinah li jdawwar dirgħajh ma spallejn Tumas, mistagħġeb kif kien, imbellaħ bid-dehra quddiem għajnejh, u jieħdu f’kantuniera waħdu. Hu u Tumas biss. Ilissen l-ewwel kliem Ġesu stess: ‘Poġġi subgħajk hawnekk’. Iżda dawn ma kenux kliem tqal mimlijin ċanfira għax…

My Experience in Peru!

Following a six-month work phase with an EU institution in Brussels, I found myself boarding a series of planes en route to Iquitos, Peru, as my final destination. Little did I know what was in store for me! My first impression of Iquitos deceived me as I travelled along a nice tarmac road leading to the city, but as the motocarro (a hybrid between a motor and a car) took its first right, things changed. Pot-holed roads,…

Jum il-Milied

Kalendarju Avvent Sar Bniedem

Għafas fuq l-istampa biex taraha akbar…

It-28 ġurnata

Kalendarju Avvent 28

Għafas fuq l-istampa biex taraha akbar…

Is-27 ġurnata

Kalendarju Avvent 27

Għafas fuq l-istampa biex taraha akbar…