Spiritual Reflections on Love and Unity in the Johannine Community

Posted by in Library News, The Seminary's Blog | 0 comments

This public free lecture takes place on Tuesday, 6th February 2018 at the Seminary Library, Rabat at 6 pm. Prof. Kowalski will explain how while the author of John’s gospel narrates the Jesus’ story with reduced vocabulary, nonetheless he does so with spiritual depth and highly reflected theology. The author accompanies his addressees on a mystagogical path to Jesus, the Messiah and Son of God. As mystagogical teacher, he is able to direct his...

Read More

It-Tielet Ħadd tal-Avvent: ‘Jixhed’

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Talba Għażiż Ġesù, għini biex inxerred il-fwieħa tiegħek kull fejn immur. Fawwar il-qalb tiegħi bl-ispirtu u l-ħajja tiegħek. Idħol ġewwa fija u ħu kontroll tiegħi innifsi kollni kemm jien, b’mod li l-ħajja tiegħi tkun tirrifletti lilek biss. Iddi minn ġo fija, kun ġo fija innifsi b’mod li kull persuna li niġi f’kuntatt magħha tħoss il-preżenza tiegħek ġo fija. Ħalli jħarsu u jaraw mhux aktar lili, imma lilek biss! Ibqa’ miegħi, ħalli nsir...

Read More

Lectio kull ġimgħa

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Bħala seminaristi u animaturi, ser inkunu qiegħdin nippreparaw Lectio Divina tal-Evanġelju tal-Ħadd. Jekk inti interessat li tifhem aħjar u tesperjenza verament l-Kelma ta’ Alla, nistednuk biex iżżomm għajnejk fuq il-paġna tagħna ta’ Facebook u tabbona fin-newsletter billi timla d-dettalji hawn taħt.   Date of Birth January February March April May June July August September October November December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12...

Read More