Iż-Żagħżugħ: min hu? X’qed ifittex?

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog, Upcoming Events, Vocational Articles | 0 comments

Iċ-Ċentru Djoċesan tal-Vokazzjonijiet, flimkien mas-Seminarju tal-Arċisqof qed jorganizza Think Tank dwar IŻ-ŻAGĦŻUGĦ TA’ BEJN is-16 u l-20 SENA U L-VOKAZZJONI. Dan ser isir is-Sibt 12 ta’ Mejju, 2018. Kif l-aħjar nindirizzaw iż-żgħażagħ? Żagħżugħ li twieled qabel is-sena 2000, kif inhu differenti minn żagħżugħ li twieled wara? X’qiegħed ifittex iż-żgħażugħ ta’ wara s-sena elfejn? Kif l-aħjar li nakkumpanjaw liż-żgħażagħ ta’ bejn is-16 u l-20...

Read More

Who is the deacon?

Posted by in Featured Post, Vocational Articles | 0 comments

Many are still confused when we say that we are going to be ‘ordained.’ Very often they understand that we are speaking of the priestly ordination, and are quite baffled to hear that there are 2 other (thus, 3 in total) degrees (types, groups) of ordination: the diaconate and the episcopate. The Catechism of the Catholic Church speaks of two degrees of ministerial participation in the priesthood of Christ: the episcopacy and the presbyterate....

Read More

Spiritual Reflections on Love and Unity in the Johannine Community

Posted by in Library News, News | 0 comments

This public free lecture takes place on Tuesday, 6th February 2018 at the Seminary Library, Rabat at 6 pm. Prof. Kowalski will explain how while the author of John’s gospel narrates the Jesus’ story with reduced vocabulary, nonetheless he does so with spiritual depth and highly reflected theology. The author accompanies his addressees on a mystagogical path to Jesus, the Messiah and Son of God. As mystagogical teacher, he is able to direct his...

Read More

It-Tielet Ħadd tal-Avvent: ‘Jixhed’

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Talba Għażiż Ġesù, għini biex inxerred il-fwieħa tiegħek kull fejn immur. Fawwar il-qalb tiegħi bl-ispirtu u l-ħajja tiegħek. Idħol ġewwa fija u ħu kontroll tiegħi innifsi kollni kemm jien, b’mod li l-ħajja tiegħi tkun tirrifletti lilek biss. Iddi minn ġo fija, kun ġo fija innifsi b’mod li kull persuna li niġi f’kuntatt magħha tħoss il-preżenza tiegħek ġo fija. Ħalli jħarsu u jaraw mhux aktar lili, imma lilek biss! Ibqa’ miegħi, ħalli nsir...

Read More

Contact Us