Il-Komunità

Kull sena seminaristika ġġib magħha ħidmiet differenti li s-seminaristi fi ħdan il-komunità tas-Seminarju nagħmlu bħala parti mill-formazzjoni tagħna.

Wieħed mis-servizzi huwa l-grupp ta’ ħidma G.Ħ.K. (Grupp Ħajja Komunitarja) fejn l-għan prinċipali tiegħu huwa li janima l-komunità tas-Seminarju.

Iżda biex wieħed jifhem aħjar il-ħidma ta’ dan il-grupp wieħed tajjeb jara s-sens li l-kelma ‘komunità’ li għandha għalina l-Insara.

Kristu stess meta kien fuq l-art waqqaf komunitajiet kull fejn mar….