Is-Sena Intermedjarja

Is-Sena Intermedjarja hija waħda partikolari għal kull seminarista. Dan għaliex fiha wieħed jara iżjed b’għajnejh il-bżonnijiet tan-nies u x-xewqa kbira li għandhom għal Alla (anki jekk mhux konxji jew jirreżistuH) u għalhekk il-bżonn tal-persuna ta’ Ġesù fil-ħajja tagħhom u kif ser jasal għandhom u jesperjenzawh.

Is-sena barra bdiet bl-esperjenza ġewwa l-bank lokali APS fejn kelli l-irwol ta’ Contact Centre Officer. Kien xogħol li permezz tal-mezzi ta’ komunikazzjoni laqqagħni man-nies bil-problemi finanzjarji tagħhom, u anke…

Il-Komunità

Kull sena seminaristika ġġib magħha ħidmiet differenti li s-seminaristi fi ħdan il-komunità tas-Seminarju nagħmlu bħala parti mill-formazzjoni tagħna.

Wieħed mis-servizzi huwa l-grupp ta’ ħidma G.Ħ.K. (Grupp Ħajja Komunitarja) fejn l-għan prinċipali tiegħu huwa li janima l-komunità tas-Seminarju.

Iżda biex wieħed jifhem aħjar il-ħidma ta’ dan il-grupp wieħed tajjeb jara s-sens li l-kelma ‘komunità’ li għandha għalina l-Insara.

Kristu stess meta kien fuq l-art waqqaf komunitajiet kull fejn mar….