Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Fis-silta li tippreżentalna l-Knisja ninsabu fid-diskors twil u importanti li Ġesù jagħmel qabel il-ġrajja importanti tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Hija silta li tkompli mal-Evanġelju tal-Ħadd li għadda u tkompli tagħti tweġiba għal mistoqsija ta’ Filippu “Urina l-Missier”. Ġesù jkompli jagħtina r-risposti għal dawn il-mistoqsijiet. “U jiena nitlob lill-Missier, u hu jagħtikom Difensur ieħor biex jibqa’ magħkom...

Read More

Il-Kobor fis-Sempliċità

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Id-dinja u s-soċjetà li ngħixu fiha spiss timliena bi ħsibijiet ta’ affarijiet li kultant tara li huma bil-wisq ikbar minnek. Bil-kontra ta’ dan u tal-loġika umana, Ġesù bħala parti mill-Bxara t-Tajba qalilna “Għalhekk ngħidilkom: tinkwetawx ruħkom għal ħajjitkom, x’se tieklu jew x’tixorbu, anqas għal ġisimkom x’se tilbsu.” (Mt. 6: 25a) u “min minnkom, bl-inkwiet tiegħu kollu se jseħħlu jtawwal għomru mqar b’jum...

Read More

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

‘Wasla’ oħra – Mt 24: 37-44 Kulħadd xi darba jew oħra kien f’pożizzjoni li jistenna. Il-ħin ta’ stennija huwa ħin jew żmien li nibqgħu fejn aħna sakemm jasal il-pass li jmiss, bħal tarbija f’ġuf ommha biex jasal il-mument li tgawdi l-ħajja. Hekk ukoll huwa ż-żmien tal-Avvent. Iżda wasla għal xiex? Il-kelma Avvent ġejja mill-Latin ‘Adventus’ li tfisser ‘wasla’, u għalhekk nistennew mhux biss li nfakkru l-ewwel wasla ta’ Kristu, meta l-Iben...

Read More