It-tema tas-sena

Posted by in Featured Post, News | 0 comments

“Imma jkun bniedem li jilqa’ ‘il-barranin, iħobb it-tajjeb, meqjus, ġust, qaddis, rżin” Titu 1:8 Din il-frażi, li hi t-tema magħżula għal din is-sena ta’ formazzjoni fis-Seminarju, tirreferi għal numru ta’ karatteristiċi li għandhom jimmarkaw il-formazzjoni tagħna. Bniedem li jilqa’ ‘il-barranin Naħsbu f’dawk kollha li, b’mod jew b’ieħor, huma jew imwarrbin jew b’xi mod inwarrbuhom aħna: il-barranin, il-foqra, il-kritiċi tagħna. Nitolbu biex...

Read More

Bidu tas-Sena Seminaristika 2019/2020

Posted by in Featured Post, News | 0 comments

Is-Sena Seminaristika 2019/2020 bdiet b’irtir ta’ ħamest ijiem dwar il-Beatitudnijiet, immexxi mill-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur George Frendo O.P., Arċisqof ta’ Tirana-Durres. Fil-formazzjoni qegħdin sbatax-il seminaristi, inkluż tnejn fis-sena intermedjarja u ħames djakni, minn dawn il-parroċċi: Wied il-Għajn (3), ir-Rabat (2), iż-Żejtun (2), Ħ’Attard, il-Ħamrun San Gejtanu, il-Kalkara, il-Mellieħa, Ħaż-Żabbar, Pembroke, Ħal Safi, is-Siġġiewi,...

Read More

Towards a more professional Church

Posted by in Featured Post, News | 0 comments

Mr Andrew Azzopardi, head of the Safeguarding Commission within the Archdiocese of Malta, addressed the seminarians in a community meeting yesterday. Mr Azzopardi discussed the commission’s role to offer support to victim and to accuser alike. While the Church should take the necessary measures to protect all those involved in its ministry, he maintained that this should not deter the church from continuing its multifaceted work in society. To...

Read More

It-Tieni Ħadd tar-Randan

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Hemm xena fil-film Café Society (2016) fejn mara Lhudija tilmenta ma’ żewġha dwar kif binhom, qattiel, isir Nisrani. ‘L-ewwel qattiel, imbagħad isir Nisrani. X’għamilt biex jistħoqqli dan? X’inhi l-agħar?’, tgħid Rose Dorfman. Marty, żewġha, ifakkarha li binhom sar Nisrani għax qalilhom li huma ma jemmnux fil-ħajja wara l-mewt, iżda waqt li tenniet li kulħadd jibża’ mill-mewt, Rose saħqet li m’għandna...

Read More

The Church, in her wisdom…

Posted by in Featured Post, News | 0 comments

Our seminary community was reminded quite a number of times of the Church’s wisdom during the Affective Maturity & Healthy Celibate Chastity in Seminary Formation and Priestly Life & Ministry seminar led by Rev. Dr Gerard Fieldhouse-Byrne, from St Luke’s Centre in Manchester. The seminar was held at the Seminary, between 9 and 11 February. Fr Fieldhouse-Byrne emphasised upon the reality that the priest is, first of all, a...

Read More

Contact Us