Il-Knisja fis-soċjetà

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

F’dawn il-jiem fis-Seminarju qed ikollna laqgħat ta’ formazzjoni dwar l-irwol tal-Knisja fis-soċjetà. Il-ġimgħa l-oħra, nhar l-Erbgħa, 20 ta’ Novembru 2019, kellna laqgħa dwar l-analiżi tal-Knisja u l-Istat mis-snin sittin ’il hawn, mill-Professur Joe Pirotta. Illum, l-Erbgħa, 27 ta’ Novembru 2019, se jkollna laqgħa dwar is-soċjetà kontemporanja u l-post tal-Knisja fis-soċjetà tal-lum, mill-Professur Edward Warrington. L-għan ta’ dawn...

Read More

It-tema tas-sena

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

“Imma jkun bniedem li jilqa’ ‘il-barranin, iħobb it-tajjeb, meqjus, ġust, qaddis, rżin” Titu 1:8 Din il-frażi, li hi t-tema magħżula għal din is-sena ta’ formazzjoni fis-Seminarju, tirreferi għal numru ta’ karatteristiċi li għandhom jimmarkaw il-formazzjoni tagħna. Bniedem li jilqa’ ‘il-barranin Naħsbu f’dawk kollha li, b’mod jew b’ieħor, huma jew imwarrbin jew b’xi mod inwarrbuhom aħna: il-barranin, il-foqra, il-kritiċi tagħna. Nitolbu biex...

Read More

Bidu tas-sena seminaristika 2019/2020

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Is-Sena Seminaristika 2019/2020 bdiet b’irtir ta’ ħamest ijiem dwar il-Beatitudnijiet, immexxi mill-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur George Frendo O.P., Arċisqof ta’ Tirana-Durres. Fil-formazzjoni qegħdin sbatax-il seminaristi, inkluż tnejn fis-sena intermedjarja u ħames djakni, minn dawn il-parroċċi: Wied il-Għajn (3), ir-Rabat (2), iż-Żejtun (2), Ħ’Attard, il-Ħamrun San Gejtanu, il-Kalkara, il-Mellieħa, Ħaż-Żabbar, Pembroke, Ħal Safi, is-Siġġiewi,...

Read More

Il-protesta

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Hemm xena fil-film Café Society (2016) fejn mara Lhudija tilmenta ma’ żewġha dwar kif binhom, qattiel, isir Nisrani. ‘L-ewwel qattiel, imbagħad isir Nisrani. X’għamilt biex jistħoqqli dan? X’inhi l-agħar?’, tgħid Rose Dorfman. Marty, żewġha, ifakkarha li binhom sar Nisrani għax qalilhom li huma ma jemmnux fil-ħajja wara l-mewt, iżda waqt li tenniet li kulħadd jibża’ mill-mewt, Rose saħqet li m’għandna...

Read More

Il-baħħ

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Silence, ktieb ta’ Shusako Endo u issa film ta’ Martin Scorsese, huwa l-istorja ta’ żewġ qassisin żgħażagħ Ġiżwiti li jmorru l-Ġappun bħala missjunarji u wkoll biex ifittxu qassis li kellu sehem kbir fil-formazzjoni tagħhom u li kien ilu żmien twil fejn kienu jaħsbu li kienet l-aħħar tad-dinja. L-insara Ġappuniżi huma raħħala fqar ħafna u sempliċi, bil-fehma komuni li jitwieldu bħall-annimali biex imutu bħall-annimali. Wieħed b’għajn waħda,...

Read More