Nagħmlu l-ispazju (Mt 28:16-20)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Ir-rakkont tat-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej hu l-aħħar wieħed mid-dehriet ta’ Kristu Rxoxt, it-tmiem tal-perjodu tad-dehriet. Ħaġa li tikkaratterizza dawn id-dehriet huma kemm isiru b’modestja, b’umiltà u b’sempliċità. F’dawn id-dehriet id-dixxipli setgħu jagħrfuh iżda fl-istess ħin jintebħu wkoll li issa l-mod ta’ kif qed jidher fid-dinja hu differenti għaliex issa l-ġisem tiegħu mhuwiex aktar destinat għall-mewt, il-ġisem tiegħu mhux aktar taħt...

Read More

Ferħ li jittieħed (Lq 24:13-35)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Fl-Evanġelju ta’ San Luqa naqraw dwar il-qabar vojt, l-istorja t’Għemmaws (l-Evanġelju tal-Ħadd li ġej) u t-tlugħ fis-sema tal-Mulej, li kollha jindikaw li l-fidi tistrieħ fuq il-qawmien tal-Mulej mill-mewt. L-esperjenzi kollha tad-dixxipulat mingħajr il-qawmien mill-imwiet huma kollha stejjer simili għal dik l-istorja li għaddej minnha ż-żewġ dixxipli tal-Evanġelju ta’ nhar il-Ħadd li ġej: storja kkaratterizzata minn dwejjaq u nuqqas ta’ tama....

Read More

Lura għan-‘normalità’ (Ġw 11, 3-45)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Bla dubju ta’ xejn, anke qabel nidħlu għall-Evanġelju, il-liturġija ta’ dan il-Ħadd narawha relevanti ħafna għal dak li bħalissa għaddejja minnu d-dinja. Fl-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel, il-passaġġ jikkonkludi bl-interpretazzjoni ta’ viżjoni ta’ wied bl-għadam niexef li bil-mod il-mod jingħataw il-ħajja. Eżekjel qed jikteb dan kollu b’referenza għall-qagħda ta’ Iżrael li kien qiegħed fl-Eżilju tal-Babilonja. Il-ħajja mogħtija lil...

Read More

Kif inkunu perfetti? (Mt 5:38-48)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Evanġelju bħal ta’ nhar il-Ħadd bħal donnu mill-bidu nippreferu li ma nisimgħuhx! Minħabba li hu dirett ħafna u għax jagħmilna skomdi, forsi ma neħduhx bis-serjetà. Bħal donnu nippreferu li f’mumenti iebsa ma jkunx hemm għażla, għax aktar faċli nagħżlu l-faċli. Donnu nippreferu li ma nkunux nafu li hemm alternattiva. U l-alternattiva ta’ Ġesù hi kreattiva. Kif nistgħu, kif naqraw aktar tard (Mt 10:16), inkunu għaqlin bħas-sriep imma safja...

Read More

Renju ta’ taħt fuq (Lq 23:35-43)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

F’dan l-Evanġelju naqraw tliet provi differenti minn persuni differenti li jisfidaw lil Ġesù dwar il-fatt li hu l-midluk t’Alla: is-suldati; Pilatu, li nafu li kiteb it-tabella; u l-ħalliel. F’dawn il-provi għandna eku tat-tentazzjoni fid-deżert, imma għax Ġesù hu l-midluk t’Alla, Ġesù jaċċetta r-rieda tal-Missier. Kontra strumenti oħra ta’ tortura, is-salib iqanqal emozzjonijiet li mhumiex ta’ stmerrija. Imma anke quddiem is-salib aħna...

Read More