Renju ta’ taħt fuq (Lq 23:35-43)

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

F’dan l-Evanġelju naqraw tliet provi differenti minn persuni differenti li jisfidaw lil Ġesù dwar il-fatt li hu l-midluk t’Alla: is-suldati; Pilatu, li nafu li kiteb it-tabella; u l-ħalliel. F’dawn il-provi għandna eku tat-tentazzjoni fid-deżert, imma għax Ġesù hu l-midluk t’Alla, Ġesù jaċċetta r-rieda tal-Missier. Kontra strumenti oħra ta’ tortura, is-salib iqanqal emozzjonijiet li mhumiex ta’ stmerrija. Imma anke quddiem is-salib aħna...

Read More

Insibu postna (Lq 18:9-14)

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

L-ewwel vers hu importanti għax jgħidilna għal min hi indirizzata din is-silta: għal dawk li jmaqdru lill-oħrajn, għal dawk li jħarsu lejn dak li jagħmlu u jinsew li kollox hu don. Hemm problemi kemm fir-relazzjoni m’Alla kif ukoll ir-relazzjoni mal-oħrajn. Hemm xi ħaġa li mhijiex f’postha fit-tnejn. Il-fariżew jitlob bil-wieqfa u għalkemm maqtugħ, mhux maqtugħ biżżejjed biex ma jinstemax. Il-pubblikan, min-naħa l-oħra, jitlob f’qalbu....

Read More

Contact Us