It-Tieni Ħadd tar-Randan

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Hemm xena fil-film Café Society (2016) fejn mara Lhudija tilmenta ma’ żewġha dwar kif binhom, qattiel, isir Nisrani. ‘L-ewwel qattiel, imbagħad isir Nisrani. X’għamilt biex jistħoqqli dan? X’inhi l-agħar?’, tgħid Rose Dorfman. Marty, żewġha, ifakkarha li binhom sar Nisrani għax qalilhom li huma ma jemmnux fil-ħajja wara l-mewt, iżda waqt li tenniet li kulħadd jibża’ mill-mewt, Rose saħqet li m’għandna...

Read More

It-Tielet Ħadd tal-Avvent

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Bl-ingliż ngħidu ‘Actions speak louder than words’ u r-risposta li Ġesù ta lil Ġwanni kienet eżattament din. Ġwanni, minkejja li kien dak li pprepara t-triq għall-Mulej u ressaq persuni biex jitgħammdu u jitħejjew għall-wasla tal-Messija, qisu kien għadu ma fhemx eżatt x’tip ta’ Messija Ġesù kellu jkun. Il-ħajja li Ġesù kien qiegħed jgħix u l-mod ta’ kif kien qiegħed iwassal t-tagħlim tiegħu kien qisu għadu ma ħalliex il-marka neċessarja biex...

Read More

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

‘Wasla’ oħra – Mt 24: 37-44 Kulħadd xi darba jew oħra kien f’pożizzjoni li jistenna. Il-ħin ta’ stennija huwa ħin jew żmien li nibqgħu fejn aħna sakemm jasal il-pass li jmiss, bħal tarbija f’ġuf ommha biex jasal il-mument li tgawdi l-ħajja. Hekk ukoll huwa ż-żmien tal-Avvent. Iżda wasla għal xiex? Il-kelma Avvent ġejja mill-Latin ‘Adventus’ li tfisser ‘wasla’, u għalhekk nistennew mhux biss li nfakkru l-ewwel wasla ta’ Kristu, meta l-Iben...

Read More

Formation Seminars

Posted by in Featured Post, News | 0 comments

Seminarians participated in two different formation seminars during the last weekend. These seminars are held once a year with the aim of strengthening an aspect or two related to human formation. Ms Georgina Debattista, a psychotherapist, joined the first and second year seminarians to help them reflect on group dynamics. The seminarians were asked to question their understanding of different groups and group stages and to observe different...

Read More

Celebrating ‘Mater’

Posted by in Featured Post, News | 0 comments

Yesterday evening, Sr Carmen Valentino RSCJ gave a talk to the Seminary community on the meaning and history of the image of Mater Admirabilis. This was done in preparation for the commemoration in honour of Mater – as it is affectionately referred to – to be held next Thursday at the Seminary. Sr Carmen is a member of the Society of the Sacred Heart – a religious community which resides at the Seminary. The Society ran the Mater...

Read More

Contact Us