Jien Normali?

Bħalissa fil-midja għaddejja diskussjoni dwar l-età ta’ meta persuna tista’ tagħti kunsens sesswali. Dan juri kemm is-sess jingħata importanza fid-dinja tal-lum. Allura tiġi l-mistoqsija: huwa ‘normali’ min ma jagħżilx stil ta’ ħajja li jinkludi s-sess? Xi tfisser li persuna tkun ċelibi?

Iċ-ċelibat huwa stat ta’ ħajja fejn is-saċerdot ma jintrabatx ma’ persuna waħda (bħalma jiġri fiż-żwieġ) imma għażla biex ikun miftuħ ħalli jirċievi l-imħabba ta’ Alla espressa fil-poplu li jkun qed jaqdi. Dan il-ftuħ ma jitfaċċax f’daqqa, imma jikber fil-qalb…

Five Men to be Ordained Deacons

Tomorrow, Sunday 9th November, 2014, four seminarians and a Capuchin friar are going to be ordained deacons by His Lordship Monsignor Charles J. Scicluna, Titular Bishop of San Leone, Apostolic Administrator, Sede Vacante, during a mass celebrated at Christ the King Parish Church, Paola, commencing at 6:00pm.

The five deacons-to-be are, Carlo Calleja from Stella Maris Parish Church, Sliema, Abraham D’Amato, from St Peter in Chains Parish, Birżebbuġa, Christopher Ellul, from Christ the King Parish, Paola, Br Bertrand Vella OFMCap…

An absurd gift

Few things were as countercultural as The First Modern Pope’s bold statement in 1967. Then, amid the sexual revolution that was gaining momentum across the western world, Paul VI reaffirmed the practice of priestly celibacy in his encyclical letter On Priestly Celibacy. Needless to say, the instruction met strong opposition from all camps.

Despite frequent calls for revision of this stance, the Church’s position remains unequivocal: prior to being ordained deacon, the candidate is to publically assume before God and…

Talbiet għall-Vokazzjonijiet

Dawn li ġejjien jistgħu jintalbu bħala talbiet universali jew bejn posta u oħra waqt ir-Rużarju.

1. Nitolbu biex ħafna żgħażagħ jisimgħu s-sejħa t’Alla u bħal Marija jilqgħuha b’qalb kbira.
R./. Ismagħna nitolbuk Mulej.

2. Nitolbu għall-ġenituri nsara biex irabbu lil uliedhom fit-tagħlim nisrani u jgħinuhom jiftħu qalbhom għas-sejħat tal-Mulej.
R./. Ismagħna nitolbuk Mulej.

3. Nitolbu għall-parroċċa tagħna biex tkun komunità ħajja ta’ fidi, tama u mħabba li fiha ħafna żgħażagħ  jisimgħu s-sejħa għall-ħajja saċerdotali u reliġjuża.
R./. Ismagħna nitolbuk Mulej.

4. Nitolbu biex qatt ma jiġri…

Poplu mżejjen b’ħafna doni

Kemm taf tkun differenti ħajtek u l-ħajja tal-Knisja f’pajjiżna, jekk ikun hawn iktar vokazzjonijiet!  Alla ħalaqna għal skop partikolari.  Ilkoll għandna triq magħmula għalina biex nimxu wara Ġesù.  Din it-triq insejħulha ‘vokazzjoni’. 

Ħafna żgħażagħ x’aktarx jiżżewġu u jkollhom il-familja tagħhom.  Hemm il-ħajja reliġjuża, li hija mibnija fuq sejħa għal ħajja mogħtija lil Alla f’komunità skond skop (kariżma) partikolari.

Imma l-bażi tal-ħidma fid-djoċesi hi mwettqa mis-saċerdoti djoċesani li jieħdu ħsieb il-bżonnijiet spiritwali tan-nies li jgħixu f’lokalità m

A Christmas adventure

Last Friday morning a group of third and fourth formers braved the rainy weather and did something – a vocational activity – that perhaps few would be ready to do during their Christmas holidays!

Some 25 thirteen and fourteen year olds met at the Malta International Airport, together with Vocations Director Fr Michael Bellizzi, and a handful of seminarians. They started off the day with a Mass celebrated in the Airport Chapel, animated by the seminarians themselves.

After Mass, they set off…