Mixja lejn l-eternità (Ġw 3:16-18)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Fl-Evanġelju ta’ dan il-Ħadd naraw il-laqgħa ta’ Ġesù ma’ Nikodemu, li tajjeb niftakru li ssir fis-satra tal-lejl, turina x-xewqa f’qalbu għall-verità, iżda wkoll il-biża’ li żżomm lil Nikodemu mistur fid-dalma tal-lejl. Tajjeb niftakru wkoll fis-sejħa li jagħmel Ġesù lil Nikodemu, għat-twelid mill-ġdid fl-Ispirtu Alla jħobb lid-dinja Meta qed nitkellmu fuq l-imħabba lejn id-dinja, mhijiex biss imħabba b’mod kollettiv, iżda wkoll b’mod...

Read More

L-ilma tat-tisfija (Mt 3:13-17)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Ġesù li kien moħbi mill-infanzja tiegħu sa issa jagħżel li jibda l-ministeru pubbliku tiegħu fil-Ġordan fejn Ġwanni kien qed isejjaħ għall-indiema u jgħammed. Proprju Ġesù jibda l-ministeru tiegħu fil-post fejn l-iktar kien hemm stennija għaliH. L-ilma tal-Ġordan, bħal xmajjar kbar oħra, jagħti l-ħajja lill-art u għadu hekk sal-lum. Infatti dan l-ilma nistgħu naraw fih l-ilma tat-tisfija, ħelsien mill-ħmieġ tal-imgħoddi li jtaqqal lill-ħajja,...

Read More

It-Tmien Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Ftit ilu għanda kemm iċċelebrajna San Valentinu. Il-bejjiegħa tal-fjuri u tad-deheb huma żgur l-iktar nies li ndunaw b’din il-festa, għaliex kulħadd jieħu l-opportunita’ biex jixtri rigal lill-maħbub jew maħbuba. Imma x’inhu s-sinifikat wara rigal? Jiena naħseb l-iktar messaġġ li joħroġ f’rigal huwa l-imħabba li hemm bejn iż-żewġ persuni li hija frott ta’ relazzjoni bejniethom. F’rigal ħafna drabi noħorġu x-xewqa li din ir-relazzjoni titkompla...

Read More

“I Thirst”

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

During this year dedicated to Mercy, Pope Francis canonized Mother Theresa, an inspirational person to all mankind. In every chapel that belongs to the Missionaries of Charity one finds a cross and the words “I Thirst” alongside. These remind us of the thirst that Christ has for each and every one of us. During my time at university I have noted a thirst that many students have in their heart. Unfortunately many of them satiate this thirst with...

Read More