Bħal mera (Ġw 14:15-21)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Fl-Evanġelju ta’ nhar il-Ħadd inkomplu naqraw minn Ġwanni hu u jislet l-aħħar kliem ta’ Ġesù. Ġesù, f’din il-biċċa ta’ dan id-diskors, iwiegħed li se jibgħatilna avukat; din il-wegħda hi wegħda ta’ ferħ, bl-antiċipazzjoni ta’ miġja ġdida ta’ Kristu, li tidher l-għaqda tiegħu mal-Missier – u magħna. Ġesù jgħid li l-imħabba vera hi l-ħarsien tal-Kmandamenti, inkella nkunu qegħdin nidħku bina nfusna: ma nistgħux nippretendu li nħobbu lil xulxin...

Read More

Opportunità ta’ darba!

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

Meta ġieli tkellimt ma’ ta’ qabli dwar is-sena intermedjarja kienu jgħiduli: “Għożżha din is-sena għax hi opportunità li tiġik darba biss!” U hekk hu! L-iskop ta’ din is-sena hi li tgħin lis-Seminarista jirrifletti aħjar fuq il-vokazzjoni u biex ikompli jikber fl-aspetti tal-formazzjoni. Is-Sena bdejtha b’sitt xhur xogħol bħala kaxxier. Kienet opportunità sabiħa li wasslitni li nitlaqa’ ma’ ħafna nies. It-Tieni parti kienet esperjenza pastorali...

Read More

“Hawn Jien”

Posted by in Featured Post, The Seminary's Blog | 0 comments

L-istqarrija “Hawn Jien” insibuha f’diversi mumenti fl-Iskrittura Mqaddsa bħala tweġiba fejn il-Mulej ikun sejjaħ lill-persuna b’isimha. Biex wieħed jistqarr dan il-kliem jirrekjedi ħsieb u dixxerniment li ħafna drabi jqajjem mistoqsijiet kbar ukoll. Meta ħafna affarijiet madwarna ma jagħmlux sens, forsi l-għażla hi tweġiba ta’ gratitudni: li wieħed jew jirrabja u jippretendi, jew li jaċċetta li dak kollu li għandu u li jgħaddi minnu, tajjeb u...

Read More

Għid il-Ħamsin

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Veni Sancte Spiritus! Illum qed niċċelebraw waħda mill-akbar festi tal-Knisja, qed niċċelebraw l-jum li jfakkar  it-twelid tal-Knisja. Kollox beda f’dan il-Jum, bl-inżul tal-Ispirtu s-Santu. Fl-aħħar ikla, Ġesù jagħmel wegħda lid-dixxipli tiegħu li wara t-tluq tiegħu minn din id-dinja kien ser jibgħatilhom id-don tal-Missier, jiġifieri l-Ispirtu s-Santu. Din il-wegħda ta’ Ġesù ġiet fis-seħħ nhar Għid il-Ħamsin, mingħajr ħadd ma kien qed...

Read More

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Xejn la tibża’ – Mt 1:18-24 Fl-Evanġelju ta’ San Luqa, ir-rakkonti tal-infanzja ta’ Ġesù huma ċentrati mal-figura ta’ Marija. Ir-rakkonti tal-infanzja fis-silta ta’ San Mattew li naqraw fir-raba’ Ħadd tal-Avvent huma ċentrati madwar il-figura ta’ Ġużeppi, l-għarus ta’ Marija li jaċċetta lil Ġesù bħala l-iben tiegħu. Ġużeppi ġej min-nisel ta’ David, u huwa permezz tiegħu li Ġesù jappartjeni għal dan in-nisel. Għalhekk huwa f’Ġesù li...

Read More