Issa li kważi ser jagħlaq sentejn fil-ħidma tiegħu
GASMV
Tiftaħ it-televixin jew il-gazzetta u tara jew taq
GASMV
Id-dinja u l-moda ntrabtu ma’ xulxin b’rabta li ma
GASMV
Bħalissa fil-midja għaddejja diskussjoni dwar l-et
GASMV