Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent

Xejn la tibża’ – Mt 1:18-24

Fl-Evanġelju ta’ San Luqa, ir-rakkonti tal-infanzja ta’ Ġesù huma ċentrati mal-figura ta’ Marija. Ir-rakkonti tal-infanzja fis-silta ta’ San Mattew li naqraw fir-raba’ Ħadd tal-Avvent huma ċentrati madwar il-figura ta’ Ġużeppi, l-għarus ta’ Marija li jaċċetta lil Ġesù bħala l-iben tiegħu. Ġużeppi ġej min-nisel ta’ David, u huwa permezz tiegħu li Ġesù jappartjeni għal dan in-nisel. Għalhekk huwa f’Ġesù li jintlaħaq il-qofol tal-wegħdiet li Alla jagħmel lil David u n-nisel tiegħu. Ninsabu hawn f’kuntest taż-żwieġ…

F’lejl ta’ xitwa ġewwa Betlem

“F’lejl ta’ xitwa ġewwa Betlem…” Le! Mhux iżjed f’Betlehem… jew tal-anqas mhux f’Betlehem biss. M’għadux jitwieled F’Betlehem biss. Fil-Milied ma nfakkrux twelidu hemm biss. Dak kien elfejn sena ilu, avveniment tal-passat, parti minn żminijiet oħra… jew għadu żmienu? Ma nafx eżatt. Għax niġi bejn ħaltejn. Inħares fit-twieqi, fil-vetrini, fil-knejjes u fid-djar, u nilmaħ il-presepji u l-bambini mixgħulin, b’ilbies u b’dehriet ta’ żminijiet mbiegħda… Imma mbagħad naqla’ ħarsti minn fuq il-Bambin u l-presepju fit-twieqi jew fuq l-altar, u ndur lejn…

A Christmas adventure

Last Friday morning a group of third and fourth formers braved the rainy weather and did something – a vocational activity – that perhaps few would be ready to do during their Christmas holidays!

Some 25 thirteen and fourteen year olds met at the Malta International Airport, together with Vocations Director Fr Michael Bellizzi, and a handful of seminarians. They started off the day with a Mass celebrated in the Airport Chapel, animated by the seminarians themselves.

After Mass, they set off…

What are we about?

human being in worldSeminarians hooked me to the virtual. I hope that’s not because they got tired from hearing me for real. So here I am to welcome you to the Seminary reality. What are we about?

The lauching of the website comes in the middle of many activities at our Seminary in Rabat (Malta): signing the collective agreement with our employees, a splendid Christmas village organized by…

Do they know its Christmas time?

This year at the Seminary there is quite an unusual nativity scene. No Mary and Joseph, no fair-skinned Baby Jesus and no sheep either. Instead, on one side, a beacon, below which is a red life jacket lying and an empty beer bottle lying on rocks. To the right a fishing boat, with nets spread over its sides. In the centre, on a pallet holding some hay and fishing nets, lies Baby Jesus.

On 8 July on his visit in Lampedusa, Pope Francis…