It-Tielet Ħadd tal-Għid

Posted by in Featured Post, The Seminary's blog | 0 comments

Filwaqt li ma emmnux, kienu qegħdin jitkellmu fuq il-Mulej ! L-evanġelista Luqa jirrappreżenta qabża kbira – mid-dwejjaq li ħassew meta sabu qabar vojt għall-ferħ li tqanqal fihom fil-laqgħa li kellhom mal-Mulej. F’dan ir-rakkont li jinsab biss fl-evangelju ta’ Luqa insibu żewġ dixxipli, li jirrapreżentaw il-komunita’ kollha. F’din il-mixja Kleofa u  dixxiplu ieħor jiltaqgħu ma’ Ġesù, imma ma jagħrfuhx. It-testment il-qadim ilaqqagħna ma’ numru...

Read More

It-Tieni Ħadd tal-Għid

Posted by in Featured Post, The Seminary's blog | 0 comments

Nixtieq li flimkien nimmaġinaw il-kommossjoni meta d-dixxipli reġgħu lemħu lil Ġesu. Nimmaġina lil Pietru jgħajjat u jitkaża: X’għidtlek? Qed tara kif kelli raġun? Imbasta merejtni! Però Ġesu ma jaħmilx jara lid-dgħajjef f’kantuniera. Għalhekk nimmaġinah li jdawwar dirgħajh ma spallejn Tumas, mistagħġeb kif kien, imbellaħ bid-dehra quddiem għajnejh, u jieħdu f’kantuniera waħdu. Hu u Tumas biss. Ilissen l-ewwel kliem Ġesu stess: ‘Poġġi subgħajk...

Read More

Ħadd il-Għid

Posted by in Featured Post, The Seminary's blog | 0 comments

“Mhuwiex hawn! Qam kif kien qal.” Illum niċċelebraw l-Għid il-Kbir, u f’dan il-jum irridu niftakru li Ġesù mhuwiex biss ruħ li telgħet l-ġenna. Kristu Rxoxt, bħalma jgħidilna San Pawl fl-Ittra tiegħu lill-Kolossin, huwa l-ewwel frott ta’ ħajja ġdida. Natura ta’ bniedem totalment ġdida dehret u ġiet irrivelata lilna. Is-salib kien biss passaġġ, post proviżorju. Il-Qawmien tal-Mulej mill-mewt mhuwiex simbolu jew metafora. L-ewwel Insara ma...

Read More

Ħadd il-Palm

Posted by in Featured Post, The Seminary's blog | 0 comments

Jiena Daqsxejn ta’ Ħmara Naħseb uħud minna ġieli semgħu l-għanja “Jiena Daqsxejn ta’ Ħmara” li jkantaw it-tfal mhux f’dan iż-żmien imma fiż-żmien ferrieħi tal-Milied. Tgħiduli x’għandu x’jaqsam il-ħmar li narmaw fil-presepju fil-Milied mal-Ġimgħa Mqaddsa li għadna kif bdejna llum? Il-ħmara torbot it-twelid u l-mewt ta’ Ġesù, il-Milied u l-Għid. Narawha ssaħħan it-tarbija Ġesù fil-maxtura u llum narawha dieħla b’Ġesù fuqha Ġerusalemm. Leġġenda...

Read More

Il-Ħames Ħadd tar-Randan

Posted by in Featured Post, The Seminary's blog | 0 comments

Mill-Mewt għall-Ħajja Matul dawn l-aħħar Ħdud tar-Randan, l-enfasi fl-Evanġelji kienet fuq is-sagrament tal-Magħmudija – dak is-sagrament li jwellidna mill-ġdid u jagħmilna wlied Alla. Għalkemm ma jissemiex direttament fl-Evanġelju, is-simboli li juża San Ġwann jippuntaw lejn dan is-sagrament li rċevejna meta konna żgħar u li għandna ngħixuh tul ħajjitna kollha. Wieħed jista’ jinnota li l-qari tal-lum huwa marbut ħafna mal-mewt....

Read More

Contact Us