Il-Kandidatura

Għaddew 5 snin minn meta dħalt l-ewwel darba fis-Seminarju. Qisu lbieraħ meta għidt lill-familja u l-ħbieb li ridt insir Saċerdot. Il-formazzjoni tas-Seminarju tinvolvi ħafna sigħat ta’ tfittxija personali tar-ruħ kif ukoll konversazzjonijiet u tagħlim minn persuni oħra li wieġbu għas-sejħa partikolari ta’ Alla għas-Saċerdozju. Ħafna sigħat ta’ talb, riflessjoni, studju u direzzjoni spiritwali ġabuni f’dan il-punt ta’ ħajti. 

Il-Kandidatura hija rit li jseħħ waqt il-formazzjoni tas-Seminarju, li bih il-Knisja tirrikonoxxi li s-Seminarista huwa denju…

Ħajja ta’ talb

Il-prinċipju bażiku tal-formazzjoni spiritwali huwa “li tgħix f’għaqda intima u bla waqfien ma’ Alla l-Missier permezz ta’ Ibnu, Ġesù Kristu, fl-Ispirtu s-Santu” (PPF107). L-ispiritwalità tas-saċerdot hija karatterizzata minn talb, kastità, ubbidjenza matura, sempliċità tal-ħajja u ġustizzja soċjali, b’imitazzjoni ta’ Ġesù Kristu. “Għal kull saċerdot il-formazzjoni spiritwali tiegħu hija l-qalba li tgħaqqad u tagħti l-ħajja lil dak li hu qassis u li jaġixxi bħala saċerdot” (PDV, nru 45).

Fis-seminarju nippruvaw insibu l-bilanċ bejn it-talb, ix-xogħol…

Ħadd il-Għid

“Mhuwiex hawn! Qam kif kien qal.”

Illum niċċelebraw l-Għid il-Kbir, u f’dan il-jum irridu niftakru li Ġesù mhuwiex biss ruħ li telgħet l-ġenna. Kristu Rxoxt, bħalma jgħidilna San Pawl fl-Ittra tiegħu lill-Kolossin, huwa l-ewwel frott ta’ ħajja ġdida. Natura ta’ bniedem totalment ġdida dehret u ġiet irrivelata lilna. Is-salib kien biss passaġġ, post proviżorju.

Il-Qawmien tal-Mulej mill-mewt mhuwiex simbolu jew metafora. L-ewwel Insara ma ssagrifikawx ħajjithom għal metafora. L-ewwel dixxipli ma marrux ixandru mad-dinja kollha l-bxara t-tajba għax emmnu f’xi għajdut….

Here’s to new beginnings!

Have you ever read the book; “The Lion, the Witch and the Wardrobe” – by C.S. Lewis? This book was one of my childhood favourites, and I recently re -lived a particular scene from this timeless classic. C.S. Lewis sets the scene in 1940, where four siblings (Peter, Susan, Edmund and Lucy Pevensie) are among many children evacuated from London during World War II to escape the bombings. They were sent to the countryside to live with professor Digory…