Biex qalbna tkun fiż-żgur

Bosta qabblu dawn l-aħħar xhur ma’ deżert mhux mistenni fejn kellna aktar opportunità biex nirriflettu, nitħaddtu u nitolbu. F’din il-qagħda forsi ndunajna li għaddejna minn xi ħinijiet meta konna ferħana, mimlijin enerġija, u għamilna dmirijietna bil-ferħ u l-imħabba u li għexna ħinijiet oħra meta esperjenzajna l-kuntrarju: konna mingħajr wisq entużjażmu u kellna t-tentazzjoni li naljenaw rasna basta nkunu b’xi mod “‘il-bogħod” minn dak li kellna nagħmlu. Biex inżommu ruħna sewwa, tajjeb naħsbu dwar xi prattiċi li jistgħu…

Għajnuna vera (Ġw 10:1-10)

Fl-Evanġelju ta’ nhar il-Ħadd li ġej hemm żewġ xbihat: ir-ragħaj u l-bieb. Dan il-qari nsibuh bejn żewġ sinjali kbar li għamel Ġesù: il-fejqan tal-għama mit-twelid u l-qawmien ta’ Lazzru, imma hu marbut b’mod partikulari mal-ewwel sinjal. Il-ġrajja sseħħ madwar xagħrejn wara l-fejqan tal-għama, fil-fatt, fit-tempju, dakinhar li l-Lhud jerġgħu jinġabru biex jiċċelebraw il-konsegrazzjoni tat-tempju.

Bħalma naqraw fiż-żewġ episodji l-oħra, Ġesù ma jaġixxix kif jaġixxu l-fariżej. Ġesù hu ragħaj li mhux tas-soltu. Ir-rgħajja normalment jimxu…

Bil-mod il-mod (Ġw 9:1-41)

Fl-Evanġelju tar-Raba’ Ħadd tar-Randan, is-simboli tad-dawl u tal-ilma li kienu prominenti fil-festa tat-Tabernakli jingħaqdu flimkien f’Ġesù: Ġesù hu dak li jagħti l-Ilma Ħaj (7,35-39) u hu d-Dawl tad-dinja (8,12). Hu propju għalhekk li hawnhekk l-ostilità tisbroffa, minħabba t-trasferiment ta’ dawn iż-żewġ simboli għall-persuna ta’ Ġesù. Dan il-miraklu jew, aħjar, s-sinjal hu frott l-inizjattiva ta’ Ġesù li ‘lemaħ’ ir-raġel għama minn twelidu.

Il-mistoqsija ewlenija hi: min hu ħati tad-dnub? Ġesù, li hu d-dawl tad-dinja, jagħti…

Is-Smigħ tal-Kelma (Lq 16:19-31)

Fil-parabbola tal-wikkiel għani u tal-fqajjar Lazzru, m’għandniex l-isem tal-għani imma għandna l-isem tal-fqajjar, u għandna aktar kliem dwar il-fqajjar milli dwar l-għani. Fil-fatt, l-isem ‘Lazzru’ jfisser Alla jgħin, u dan donnu mhux jiġri; nistgħu nifhmu din il-parabbola fid-dawl ta’ Salm 73.

Għalkemm mhux komuni fil-parabboli ta’ Ġesù li Ġesù jagħti isem lill-karattri, Santu Wistin jikteb li l-għani tal-parabbola, kontra l-fqajjar, ma jingħatax isem f’din il-parabbola propju għax m’għandux ismu miktub fil-ktieb tal-ħajja. Il-fqir, iżda, għandu wiċċ quddiem Alla u ismu…

Il-Festa tal-Umilta’

Il-ħarsa tagħna llum, fil-Milied, hi ffissata fuq tarbija ċkejkna, fqira, u fi bżonn ta’ kollox. Aħna u nikkontemplaw il-wiċċ ċkejken ta’ din it-tarbija, nistagħġbu li Alla, infinit, kbir, u ħallieq ta’ kollox li kollox bih sar u mingħajru ma sar xejn, fit-tjubija immensa tiegħu, ħa ġisem u ċċekken b’mod tant inkredibbli. Għammar fostna b’mod li mexa u jibqa’ jimxi magħna fi triqitna! Hu għalhekk li l-monaku tar-raba’ seklu, San Makarju kien igħid li Alla smikryno, ċioé, iċċekken sakemm ma…