Bil-mod il-mod (Ġw 9, 1-41)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Fl-Evanġelju tar-Raba’ Ħadd tar-Randan, is-simboli tad-dawl u tal-ilma li kienu prominenti fil-festa tat-Tabernakli jingħaqdu flimkien f’Ġesù: Ġesù hu dak li jagħti l-Ilma Ħaj (7,35-39) u hu d-Dawl tad-dinja (8,12). Hu propju għalhekk li hawnhekk l-ostilità tisbroffa, minħabba t-trasferiment ta’ dawn iż-żewġ simboli għall-persuna ta’ Ġesù. Dan il-miraklu jew, aħjar, s-sinjal hu frott l-inizjattiva ta’ Ġesù li ‘lemaħ’ ir-raġel għama minn...

Read More

Is-Smigħ tal-Kelma (Lq 16:19-31)

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Fil-parabbola tal-wikkiel għani u tal-fqajjar Lazzru, m’għandniex l-isem tal-għani imma għandna l-isem tal-fqajjar, u għandna aktar kliem dwar il-fqajjar milli dwar l-għani. Fil-fatt, l-isem ‘Lazzru’ jfisser Alla jgħin, u dan donnu mhux jiġri; nistgħu nifhmu din il-parabbola fid-dawl ta’ Salm 73. Għalkemm mhux komuni fil-parabboli ta’ Ġesù li Ġesù jagħti isem lill-karattri, Santu Wistin jikteb li l-għani tal-parabbola, kontra l-fqajjar, ma...

Read More

Il-Festa tal-Umilta’

Posted by in Featured Post, Lectio Divina | 0 comments

Il-ħarsa tagħna llum, fil-Milied, hi ffissata fuq tarbija ċkejkna, fqira, u fi bżonn ta’ kollox. Aħna u nikkontemplaw il-wiċċ ċkejken ta’ din it-tarbija, nistagħġbu li Alla, infinit, kbir, u ħallieq ta’ kollox li kollox bih sar u mingħajru ma sar xejn, fit-tjubija immensa tiegħu, ħa ġisem u ċċekken b’mod tant inkredibbli. Għammar fostna b’mod li mexa u jibqa’ jimxi magħna fi triqitna! Hu għalhekk li l-monaku tar-raba’ seklu, San Makarju kien...

Read More