Sitt Seminaristi Ser Jingħataw Il-Ministeru Tal-Akkolitat

L-Isqof Charles J. Scicluna, Amministratur Appostoliku, ser jistitwixxi sitt seminaristi fil-ministeru tal-akkolitat, waqt ċelebrazzjoni li ser issir nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Diċembru 2014, fil-knisja parrokkjali ta’ San Ġużepp, il-Kalkara. Il-Quddiesa tibda fis-6:30 p.m.

Is-sitt seminaristi huma Sergio Fenech u Mark Mallia Pawley mill-Parroċċa ta’ San Sebastjan Martri, Ħal Qormi, Claude Mifsud mill-Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, il-Mosta, James Saydon mill-Parroċċa ta’ Marija Bambina, in-Naxxar, Andrew Schembri mill-Parroċċa ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi, u Gilbert Scicluna mill-Parroċċa ta’ San Ġużepp, il-Kalkara.

L-għoti tal-ministeru tal-akkolitat jimmarka pass ieħor…

Diġa għaddew ħmistax!!

Diġa għaddew ħmistax!! Hekk bdejt ngħid miegħi innifsi filwaqt li naħseb minn dak kollu li għaddejt dawn l-aħħar ġimgħatejn. L-għada tad-9 ta’ Novembru, ħsibt li qed noħlom ħolma, iżda ma kinetx. Il-parruċċani, sħabi fost oħrajn, iħarsu lejja u jitbissmu x’ħin jarawni liebes ftit differenti, imma kont u għadni nħossni li bqajt l-istess persuna. Għalkemm bqajt bil-karrattru tiegħi, nemmen li l-Mulej qed jaħdem permezz tal-faqar tiegħi. Fija nħoss dik ir-responsabilta’ ta’ dak kollu lil wegħdt lil Alla quddiem l-Isqof u…

Lura l-Università

Wara li konna diġa lestejna l-kors tagħna ġewwa l-universita` u kellna wkoll ix-xogħol tagħna, il-Mulej sejħilna biex nimxu warajĦ għal din il-mixja ta’ formazzjoni ġewwa s-Seminarju. Din il-mixja talbet minna li nieqfu mix-xogħol li kellna u nerġgħu nibdew kors ieħor ġewwa l-universta`.

Il-kors  li għandna kif bdejna huwa totalment differenti minn dak li konna għamilna qabel. Aħna konna segwejna korsijiet b’temi xjentifiċi, filwaqt li issa qed nsegwu kors fil-Filosofija u  t-Teologija. Id-differenza fil-korsijiet tinħass għax dan huwa kors li sakemm…

Five Men to be Ordained Deacons

Tomorrow, Sunday 9th November, 2014, four seminarians and a Capuchin friar are going to be ordained deacons by His Lordship Monsignor Charles J. Scicluna, Titular Bishop of San Leone, Apostolic Administrator, Sede Vacante, during a mass celebrated at Christ the King Parish Church, Paola, commencing at 6:00pm.

The five deacons-to-be are, Carlo Calleja from Stella Maris Parish Church, Sliema, Abraham D’Amato, from St Peter in Chains Parish, Birżebbuġa, Christopher Ellul, from Christ the King Parish, Paola, Br Bertrand Vella OFMCap…

60 Years On…

Sixty years have passed since the first student teachers entered the gate of Mater Admirabilis Training College at Tal-Virtù.  However, this was but the new accomodation of the college, which opened its doors to the first group of 25 students on October 20, 1944 – feast of Mater Admirablis – at very cramped quarters in the convent/school at St. Julian’s.  The initial ten-week course gradually developed into a two-year residential one, and a new college was built at Tal-Virtù. …

An absurd gift

Few things were as countercultural as The First Modern Pope’s bold statement in 1967. Then, amid the sexual revolution that was gaining momentum across the western world, Paul VI reaffirmed the practice of priestly celibacy in his encyclical letter On Priestly Celibacy. Needless to say, the instruction met strong opposition from all camps.

Despite frequent calls for revision of this stance, the Church’s position remains unequivocal: prior to being ordained deacon, the candidate is to publically assume before God and…

Young men reflect on their journey

Throughout the month of November, adventurous teenagers in several parishes across Malta have put on their explorer’s hat, brought out their compasses and set out on their boats on an imaginary journey.

The exercise was one of the two vocational activities the seminarians hold in particular parishes as part of a vocational programme spread over a period of years, and which are done in collaboration with already existing catechism classes. Two seminarians are sent per parish and although this project…

Whereto & 4 What? – Vocational Week

Have you ever asked yourself the question “What am I doing here and now?” Have you ever pondered about the direction in which you should point your abilities and resources in your life? Do you often find yourself wondering whether you are doing the right thing? Is it perhaps that there is something else that you are seeking?

If you have answered ‘yes’ to any of these questions, be assured that you are in good company. If not, find some…